• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Сфери на дейност на ПИМО-СВ:
Реклама
Web и Графичен дизайн от Лазар Пешев:
- Разработване, структуриране, дизайн и поддръжка на фирмени и лични сайтове.
- Печатна реклама: проспекти, каталози, флаери, дипляни, постери, билбордове и др. - дизайн, предпечатна подготовка и печат.
тел.: 0889 323245
email: lachobul@yahoo.com

"ПИМО-СВ" ООД е строителна компания със седалище в град Пазарджик. Специализирана е в строителството на жилищни,  обществени и промишлени сгради.
  • От години успешно изпълняваме задачи от линейното и промишленото строителство, изкопни и насипни работи за инженерни обекти и съоръжения.
  • Значителна част от дейността на "ПИМО-СВ" обхваща интериорни и екстериорни ремонтно-строителни операции, реставрационни и консервационни видове работи, хидроизолационна и антикорозийна защита на сгради и съоръжения.
  • С цел оптимизиране доставките на строителни материали, бетонови и варови разтвори, фирмата е изградила собствена материално-техническа и складова база. Използваме съвременни технологии и материали в строителството и производството.
  • Произвеждаме и широка гама бетонови изделия: канализационни безнапорни тръби, тротоарни плочки, облицовки, пътни и паркинг елементи, тухли и др.

"ПИМО-СВ" разполага с необходимите ресурси за изпълнение на всякакви обекти, независимо от обема и сложността на строителните работи. В дружеството е разработена и е внедрена Система за управление на качеството съгласно изискванията на стандартите: ISO 9001:2000, BS OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004.