Жилищно строителство

построени над 21 000 квадратни метра жилищна площ