• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Сфери на дейност на ПИМО-СВ:
Реклама
Web и Графичен дизайн от Лазар Пешев:
- Разработване, структуриране, дизайн и поддръжка на фирмени и лични сайтове.
- Печатна реклама: проспекти, каталози, флаери, дипляни, постери, билбордове и др. - дизайн, предпечатна подготовка и печат.
тел.: 0889 323245
email: lachobul@yahoo.com

ОБЕКТИ, изпълнени от "ПИМО-СВ"

Сключените договори на дружеството са на територията на цялата страна, като някои от по-значимите изпълнени обекти са:

 • Строително-ремонтни и монтажни работи на следните училища в гр. Панагюрище: ОУ "Проф. Марин Дринов", ОУ "20-ти април",  СОУ "Нешо Бончев";
 • Преустройство на съществуваща сграда в дом за възрастни хора на пенсионна възраст - с. Дъбравите;
 • Ремонт на детска градина с. Лесичово, общ. Лесичово;
 • Преустройство на част от съществуваща сграда в УПИ – І – Обществено обслужване в кв.78, гр. Пещера в административен блок и  кухня на “Домашен социален патронаж”;
 • Административна сграда „Оранжерии  ГИМЕЛ” АД - 2-ри стопански двор - с. Звъничево;
 • Модулни покрития над места за производители в Пазар за плодове и зеленчуци - с. Огняново;
 • Строително-ремонтни и монтажни работи на училищен стол в ОУ "Проф. Марин Дринов” - гр. Панагюрище;
 • Изпълнение на СМР /СРР/ на банкови офиси на “Про Кредит Банк” – 6 клона;
 • Преустройство на банкови офиси на Банка ”ДСК” – 7 клона;
 • Преустройство на банкови офиси на „Си Банк”- 3 клона;
 • Преустройство на банков офис на ”ЦКБ”- 1 клон;
 • Строително-ремонтни работи на ”Интернешънъл  АСЕТ БАНК” АД - 2 клона;
 • Ремонтни работи за създаване на Център за рехабилитация и социална интеграция – гр. Пазарджик.

Непрекъснато увеличаващият се обем на поръчките, изпълнявани от „ПИМО-СВ” ООД е потвърждение за завоюваното доверие на Инвеститорите.