Промишлено строителство

построени над 42 000 квадратни метра промишлени площи