РЕАЛИЗИРАНИ ОБЕКТИ

 • Инфраструктурни проекти– подмяна на водопровод, благоустрояване на улици, изграждане на дренажна канализация на територията на Община Панагюрище.
 • „Благоустрояване на централен площад с. Оборище, общ. Панагюрище.
 • Обособяване на „Ядкохранилище на територията на Асарел – Медет АД.
 • Обособяване на помещението за съхранение на дубликати от геоложки проби на територията на Асарел – Медет АД.
 • Крематориум гр.Пловдив.
 • Строително-монтажни работи за направа на фасадна и покривна топлоизолация, подмяна на фасадна дограма, частична вътрешна подмяна на настилки и латексово боядисване на административна сграда с адрес гр. Пловдив, ул. Христо Г. Данов. Възложител Електроразпределение ЮГ ЕАД.
 • Дейности по поддръжка и ремонт на административни сгради на територия та на „ЕР ЮГ“ ЕАД.
 • Дейности за ремонт, саниране и преустройство на архитектурно-строителна част на трафопостове и възлови станции на „Електроразпределение – Юг“ ЕАД.
 • Преустройство на банкови офиси на ПроКредит Банк АД на територията на страната и извън нея /РГърция/.
 • Преустройство на банкови офиси на УниКредит Булбанк.
 • Изграждане на склад за временно депониране на опасни отпадъци на територията на ТЕЦ Пловдив-Север.
 • Ремонт на Градска минерална баня в гр. Стрелча и изграждане на многофункционален балнеоложки комплекс, гр. Стрелча.
 • „Изграждане на басейн към естествен извор „Банчето” и обособяване на балнеоложки комплекс”.
 • Изграждане на канализации в летовище „Св. Константин, с.Синитево, с.Белащица, с.Левски

Изграждане на многофункционални и жилищни сгради в гр.

Пазарджик и региона

 • Многофункционална сграда с офиси и магазини ул. Иван Вазов №1. Сградата е обявена за сграда на годината за 2018г.
 • ЖК ул.”Трапезица „ №6, с РЗП-894кв.м.
 • ЖК ул.”Металик „ №15 с РЗП-1460кв.м.
 • ЖК ул.”Освобождение „ №11 с РЗП-692.80кв.м.
 • ЖК ул.”Криволак „ №2 с РЗП-1560кв.м.
 • ЖК ул.”Ованес Соваджиян „ №42 с РЗП-1033.60кв.м.
 • ЖК ул.”Св. Архангел „ №12 с РЗП-548.00кв.м
 • ЖК ул.”Димитър Греков „ №65 с РЗП-698.00кв.м
 • ЖК ул.”Оборище „ №11 с РЗП-916.00кв.м.
 • ЖК на ул.”Димитър Петков „ №20 с РЗП-1845.00кв.м.
 • ЖК на ул.“Никола Вапцаров “ №14, РЗП 1400.00 кв.м.
 • ЖК на ул.“Никола Вапцаров “ №41, РЗП 1200.00 кв.м
 • ЖК на ул.“Никола Вапцаров “ №1, РЗП 1200.00 кв.м.
 • ЖК на ул.“Мария Луиза “ №65, РЗП 2500.00 кв.м.
 • ЖК на ул.“Мария Луиза “ №87, РЗП 800.00 кв.м
 • ЖК на ул.“Бр. Миладинови “ №8, РЗП 1400.00 кв.м.
 • ЖК на ул.“Тодор Мумджиев “ №10, РЗП1800.00 кв.м.
 • ЖК на ул.“Д. Греков “ №67, РЗП 800.00 кв.м.
 • ЖК ул. Неофит Бозвели № 14, кв. 278, УПИ Х189, РЗП 1046 кв.м.
 • ЖК ул. „Найчо Цанов” №47, с РЗП 657,00 кв.м.