Сертификати

С оглед приобщаване към европейските и световни принципи на управление на качеството в дружеството е разработена и е внедрена Система за управление на качеството съгласно изискванията на стандартите: ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001:2015.