Бетонови изделия

Фирмата разполага с производствена база за бетонови изделия. Поддържа се богат асортимент от бетонови изделия – тръби, тротоарни плочи, пътни ивици, тухли, конуси и сегменти за изграждане на шахти.

Бетонови изделия:

  • Бетонови тръби – различни размери;
  • Тротоарни плочи;
  • Пътни ивици;
  • Тухли;
  • Конуси;
  • Сегменти за шахти;
  • Коминни тела – единични и двойни;
  • Преходни коминни тела;
  • Отдушници;

КАНАЛИЗАЦОННИ БЕЗНАПОРНИ ТРЪБИ

Бетонови канализационни безнапорни тръби с пета, с диаметър от Ø200 мм до Ø1500 мм.
Виж повече

ТРОТОАРНИ ПЛОЧКИ

Подходящи за изграждане на алеи, тротоари, паркинги. Предлагат се в различни цветове.
Виж повече

БЕТОНОВИ СТРОИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ

Бетонови тухли, коминни тела, отдушници, шапки и тела за огради и оградни колони.
Виж повече

ОБЛИЦОВЪЧНИ ПЛОЧКИ

Бетонови облицовъчни плочки за външна и вътрешна облицовка на стени, огради и др.
Виж повече

ПЪТНИ ЕЛЕМЕНТИ

Подходящи за изграждане на алеи, тротоари, паркинги. Предлагат се в различни цветове.
Виж повече

ШАХТОВИ ЕЛЕМЕНТИ

Бетонови конуси и сегменти за изграждане на шахти, капаци за шахти.
Виж повече

БЕТОНОВИ ОГРАДНИ КОЛОВЕ

Бетонови колове в два типоразмера: 250х10х10 см и 230х8х8 см.
Виж повече