Цялостен инженеринг

Проучване, проектиране, съгласуване на проекти и съдействие при изготвяне на цялостната документация за обект. Ние предлагаме пълен комплекс услуги в областта на проектирането, както и всички други административни процедури съпътстващи строителството.

В областта на проектирането, нашите експерти осигуряват подготовката на следните проекти и необходими документи:

  • Архитектурни проекти
  • Конструктивни проекти
  • Ел. инсталации
  • ВиК инсталации
  • Съгласуването на проекти
  • Подготовка на цялостна строителна документация
  • Входиране и договаряне с различните инстанции
  • Съдействие и съгласуване с отговорните институции
  • Други.